Cáo Phó Bà Cố Anna Châu Thị Quyên

print

CÁO PHÓ

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).

 

  

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

chúng con kính báo:

 

BÀ CỐ ANNA CHÂU THỊ QUYÊN,

Thân mẫu của Cha Tm. Hồ Thanh Minh (K3A – Cần Thơ),

Cha sở họ đạo Lương Hòa, hạt Vị Thanh

 

 được Chúa gọi về lúc 3:45 sáng thứ Sáu 15.02.2019,

hưởng thọ 94 tuổi.

 

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 9:00 sáng thứ Hai 18.02.2019,

tại nhà thờ Trà Lồng, hạt Trà Lồng;

thuộc thị trấn Trà Lồng, tỉnh Hậu Giang.

 

  Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Anna.

BBT/WCT