Cáo Phó Bà Cố Catarina Đinh Thị Xinh

print

CÁO PHÓ

 “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).

 

  

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

chúng con kính báo:

 

BÀ CỐ CATARINA ĐINH THỊ XINH

 sinh năm 1944

 

Thân mẫu của Cha Pr. HỒ VĂN ĐỆ,

Phó xứ Kinh Đức Bà, hạt Trà Lồng.

 

 được Chúa gọi về lúc 06g40 thứ Hai, 28.10.2019,

hưởng thọ 75 tuổi.

 

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 9g00, thứ Tư  30.10.2019,

tại nhà thờ Xavie, Hạt Vị Thanh.

 

  Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Catarina. 

Kính Báo

BBT/WCT