Cáo Phó Bà Cố Maria Lê Thị Hường

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

xin kính báo:

BÀ CỐ

MARIA LÊ THỊ HƯỜNG

Thân mẫu của

 

CHA GIUSE TRƯỞNG MINH TÂM

Cha sở Họ Đạo Cồn Mỹ Phước

SR AGNES TRƯƠNG THÚY LIỄU

SR ELISABETH TRƯƠNG THÚY LOAN

Dòng Chúa Quan Phòng

 

đã về Nhà Cha ngày Chúa Nhật 30/06/2019

Hưởng thọ 89 Tuổi

 

Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Bãi Giá (Việt)

lúc 9g00, Thứ Tư, ngày 03/07/2019

 

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Bà Cố Maria

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

BBT/GPCT