Cáo Phó Bà cố Maria Nguyễn Thị Hai,

print

TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Bà cố Maria Nguyễn Thị Hai,

sinh năm 1947,

Là Thân mẫu Cha Gs. Võ Văn Hoài

Cha sở Họ Đạo Giá Rai

Quản Hạt Hạt Bạc Liêu

 

vừa qua đời lúc 9g50 ngày 24/12/2020

Hưởng thọ 73 tuổi.

 

Thánh Lễ An táng được cử hành

lúc 10g00 Sáng Thứ Bảy ngày 26/12/2020

 tại nhà thờ Bến Bàu, Hạt Bạc Liêu

 

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 Kính báo

BBT/WCT