Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Hưởng

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Chúng tôi xin kính báo:

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HƯỞNG

 sinh năm 1953

  Thân mẫu của Thầy Phêrô Cao Thượng

Khóa 18, Đại Chủng Viện Thánh Quý

  được Chúa gọi về lúc 13g25, Chúa Nhật, 17.11.2019,

hưởng thọ 66 tuổi.

 Thánh lễ An táng được cử hành

lúc 9g00 sáng thứ Tư 20.11.2019,

tại nhà thờ Bôna, hạt Trà Lồng.

  Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria

Kính Báo

BBT/WCT