Cáo Phó Bà Cố Maria Trần Thị Hường

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ xin kính báo:

 

Bà Cố

MARIA TRẦN THỊ HƯỜNG

Sinh năm 1933

Nguyên quán: Khúc Tréo – Bạc Liêu

 

Thân Mẫu của Nữ tu M. Gratia Đỗ Thị Thanh Sương

Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

 

đã về Nhà Cha lúc 13g55, Chúa Nhật ngày 09/05/2021

(nhằm ngày 28/03/2021 Âm Lịch)

Hưởng thọ 88 Tuổi.

 

Thánh Lễ An Táng sẽ cử hành lúc 09g00, Thứ Tư ngày 12/05/2021

tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cái Răng, Giáo Phận Cần Thơ.

 

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Bà Cố Maria

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

 Kính báo

Văn phòng Hội Dòng.