Cáo Phó Bà cố Maria Trần Thị Sang,

print

CÁO PHÓ

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

 

  

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Xin kính báo:

Bà cố Maria TRẦN THỊ SANG,

 sinh năm 1913,

 

là thân mẫu của Dì Catarina Võ thị Nữ,

Dòng Nữ Tử Bác Ái (đã qua đời)


Bà Cố được Chúa gọi về lúc 02g00, ngày 28. 5. 2023.

Hưởng thọ 110 tuổi.

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 09g00, Thứ Tư, ngày 31. 5. 2023,

tại nhà thờ Tam Sóc (Huyện Mỹ Tú), Hạt Sóc Trăng.

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố MARIA

Được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

MVTT/GPCT