Cáo Phó Bà Cố Maria Trịnh Thị Luật

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

Bà Cố Maria Trịnh Thị Luật

Sinh năm 1948

 

Là thân mẫu của cha Giuse Đinh Thành Đạt (S.D.B)

Cha phó Gx Tắc Vân

 

Bà được Chúa gọi về lúc:

8g00 sáng , ngày thứ Ba, 16 tháng 11 năm 2021

Hưởng thọ 73 tuổi.

 

Thánh lễ an táng 

 Lúc 8g00 ngày Thứ Năm 18-11-2021.

Giáo Xứ Bùi Chu

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo

BBT/WGPCT