Cáo Phó Bà cố Matta Nguyễn Thị Cầm

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Bà cố

MATTA NGUYỄN THỊ CẦM

Sinh năm 1927 – tại Cái Chanh

 

Là thân mẫu của Cha Gioakim Lê Thành Công

Đang nghỉ bệnh tại nhà họ đạo Trường Long, hạt Cần Thơ.

 

Bà cố được Chúa gọi về lúc 22g20, ngày 07.12.2021

Tại họ đạo Trường Long

Hưởng thọ 94 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 15g00, thứ năm 09.12.2021

Tại họ đạo Trường Long

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà cố Matta

Được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

Kính báo

Họ đạo Trường Long