Cáo Phó Bà Maria Nguyễn Thị Nương (BÀ TƯ)

print

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Bà Maria Nguyễn Thị Nương (BÀ TƯ)

sinh năm 1934

Thân mẫu của cha Pr. Nguyễn Văn  Khuyến, cha sở Họ Đạo Vị Thanh

 

qua đời tại họ đạo Kênh Đức Bà

lúc 17g00 ngày Thứ Tư 29/07/2020.

Hưởng thọ 86 tuổi

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 9g00 ngày  Thứ  Bảy 1/8/2020

tại Nhà Thờ  Kênh Đức Bà, Hạt Trà Lồng

 

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 Kính báo

BBT/WCT