Cáo Phó Ông Cố Anrê Huỳnh Hữu Thời

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

Ông Cố Anrê Huỳnh Hữu Thời

Là Thân Phụ Của Sơ Macta Huỳnh Thị Ngọc Thơ

Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo,

Đã được Chúa gọi về với Chúa

sáng Thứ Bảy ngày 19.01.2019.

Hưởng thọ 97 tuổi

 

Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành

lúc 8h Thứ Hai Ngày 21 Tháng 1 Năm 2019

Nhà Thờ Phụng Tường, Hạt Đại Hải, Gp Cần Thơ.

 

                           Xin hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Anrê                                

Kính Báo

MVTT/ Hạt Đại Hải