Cáo Phó Ông cố Đôminicô Phan Văn Tự

print

CÁO PHÓ

 “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).

 

  

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

chúng con kính báo:

 

Ông Cố Đôminicô  Phan Văn Tự

là Thân Phụ Dì Matta Liên

Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Dì đang phục vụ tại Nhà Thờ Cái Chanh. Giáo Phận cần Thơ.

 

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21giờ, ngày 20-03-2020. 

hưởng thọ 86 tuổi.

 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 9:00 sáng thứ Hai  23.03.2020,

tại nhà thờ Thới Lai, hạt Cần Thơ;

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Đôminicô

BBT/WCT