Cáo Phó Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Lũy

print

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

 Ông cố Gioan Baotixita

NGUYỄN NGỌC LŨY

sinh năm 1927,

thân phụ của Soeur Marie – Anne NGUYỄN NGỌC HỮU

đang phục vụ tại cộng đoàn Chánh Tòa Cần Thơ

 

qua đời tại họ đạo Cù Lao Giêng, Giáo Phận Long Xuyên

lúc 16g45 ngày 23/07/2020.

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 14g00 Thứ bảy ngày 25/07/2020

tại Họ đạo Cù Lao Giêng, Giáo Phận  Long Xuyên.

 

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Gioan Baotixita

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

 Kính báo

                                                          Văn Phòng TD/ CQP – Cần Thơ