Cáo Phó Ông cố Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hải

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

chúng con kính báo:

Ông cố Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hải

 Thân phụ của

Soeur M.Fabiola Nguyễn Thị Thanh Hương

Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ

hiện đang phục vụ tại Họ Đạo Thánh Phụng (KTM) Hạt Vị Thanh

 

đã về Nhà Cha ngày Thứ Tư  lúc 16g15 ngày 10/10/2018

Hưởng Thọ 61 Tuổi

Thánh lễ an táng tại Nhà Thờ Thới Lai,

lúc 09g00 Thứ Sáu ngày 12/10/2018

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Ông Cố Gioan Kim Khẩu

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

 Kính báo

 BBT/WCT