Cáo Phó Ông cố Giuse Nguyễn Văn Hưng

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

Ông cố Giuse Nguyễn Văn Hưng

Sinh năm 1945

Là thân phụ Sr. Maria Teresa  Nguyễn Thị Bảo Thiên – Dòng Chúa Quan Phòng, và Sr Maria Nguyễn Thuỵ Hưng Lộc – Dòng MTG Cái Mơn.

Đươc Chúa gọi về ngày 18/12/2020, hưởng thọ 75 tuổi.

Thánh Lễ an táng lúc 9 giờ 00 ngày 21/12/2020,

tại Họ đạo Tân Thạnh (Cái Quanh).

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Giuse

MVTT/Hạt Sóc Trăng