Cáo Phó Ông Cố Phanxicô Xaviê Đinh Văn Đào

print

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

Ông Cố Phanxicô Xaviê

ĐINH VĂN ĐÀO

 Sinh năm 1939

 

thân phụ của Soeur Anna Đinh Thị Như Đồng,

Soeur đã phục vụ nhiều cộng đoàn  trong Giáo phận Cần Thơ.

 

Ông Cố Phanxicô Xaviê  đã qua đời tại Giáo xứ Vinh Châu,

Giáo phận Bà Rịa- Vũng Tàu lúc 10g40 ngày 14/6/2020.

 

Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc:

09g00 Thứ tư ngày 17/6/2020

Tại Thánh đường Giáo xứ VINH CHÂU,

Giáo phận Bà Rịa- Vũng Tàu.

 

Xin  hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phanxicô Xaviê

được mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Kính báo

Văn phòng Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ