Cáo Phó Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Sử

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ xin kính báo:

 

Ông Cố

PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SỬ

Sinh năm 1930

Tại: Phương Phú – Phụng Hiệp – Hậu Giang

 

Thân Phụ của Nữ tu Maria Damianô Nguyễn Thị Triều

Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Đang phục vụ tại Họ Đạo Vịnh Chèo – Gp. Cần Thơ

 

 

Ông được Chúa gọi về lúc 13g30, Thứ Sáu ngày 03/12/2021

Tại Họ Đạo Kinh Đức Bà

Hưởng thọ 91 Tuổi.

 

 

Thánh Lễ An Táng sẽ cử hành lúc 09g00, Thứ Hai ngày 06/12/2021

tại Họ Đạo Kinh Đức Bà, Giáo Phận Cần Thơ.

 

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Ông Cố Phêrô

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 Kính báo

Văn phòng Hội Dòng.