Cáo Phó Ông cố Phêrô Trần Hùng Dũng (Cập nhật: Lễ 9g00 sáng)

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Ông cố Phêrô Trần Hùng Dũng.

Sinh năm 1954

 

Là Thân phụ của Nữ tu Marie – Brigitte Trần Nguyễn Thanh Thiên. Dòng Chúa Quan Phòng Portieux. Đang phục vụ tại cộng đoàn Lille Yersin – Pháp.

Ông được Chúa gọi về lúc 12g00 ngày 8 tháng 1 năm 2021. Hưởng thọ 67 tuổi.

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc

9g00 sáng Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021

tại Họ đạo Bãi Giá. 

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phêrô

 

MVTT/Hạt Sóc Trăng