Cáo Phó Bà Cố ISAVE HỒ THỊ KEO

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Chúng tôi xin kính báo

 

Bà Cố

ISAVE HỒ THỊ KEO

Sinh năm 1942

Là thân mẫu của Soeur

MARIA LAURENSO NGÔN PHAN THỊ DUYÊN,

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Đang phục vụ tại Họ Đạo Cái Răng – GP Cần Thơ

 

Đã qua đời lúc 17h30 ngày 2/04/2019

Hưởng Thọ 77 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc

15h chiều Thứ Năm, ngày 04/04/ 2019

Tại nhà thờ Trà Lồng, Hạt Trà Lồng

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Isave

Kính Báo

BBT/WCT