Cập Nhật Thông Tin Giáo Xứ Nam Hải

print

Giáo Phận Cần Thơ

Giáo Hạt Đại Hải   

Giáo Xứ Nam Hải

Cập Nhật Thông Tin Giáo Xứ Nam Hải

 

I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH:

* Cha Sở: Gs. Nguyễn Văn Khảo (2017)

* Cha Phó: Mt. Ngô Hoàng Phụng (2018)

 

II. CƠ SỞ: NHÀ THỜ, NHÀ XỨ…:

 Nhà Thờ

(khánh thành: 06/04/1994)

 Nhà xứ mới hoàn thành: 19/03/2020

 

Lễ đài Đất thánh

 

III. SỐ GIÁO DÂN, ĐỊA CHỈ, GIỜ LỄ :

Số Giáo Dân: 1897

Địa chỉ: Ấp Nam Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách. Tỉnh Sóc Trăng.

Giờ Lễ

Giờ Lễ Chúa Nhật:             4g30: Người lớn

                                              7g00: Thiếu Nhi

                                            15g00: Chầu Thánh Thể

 

Giờ Lễ Ngày Thường:        4g45 (Sáng)

                                             16g00 (Chiều)

 

IV. CÁC SINH HOẠT (GIÁO LÝ, HỘI ĐOÀN…)

– Sinh Hoạt: Các Lớp Giáo Lý học sau lễ Chúa Nhật

  Sáng Lúc 8 giờ – Chiều Lúc 16 giờ

– Hội Đoàn:

 Ngoài các giới Gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, Thiếu nhi, có các hội đoàn sau:

   Lêgiô, Phạt Tạ, Thánh Tâm, Dòng Ba Đa Minh, Giới trẻ Con Đức Mẹ