Lời Chúa

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B Chủ Đề: Chọn Lựa Đi Theo Chúa     “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống” (Ga 6,68) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Gs 24,1-2a.15-17.18b) : Ông Giôsuê bảo dân do thái phải chọn hoặc thờ Chúa hay thờ …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 20 TN 2018 Lm Seoka   Thứ hai: Mt 19, 16-22 Thứ ba: Mt 19, 23-30 Thứ tư: Lc 1, 26-38 Thứ năm: Mt 22,1-14 Thứ sáu: Ga 1, 45-51 Thứ bảy: Mt 23,1-12     Thứ hai: Mt 19, 16-22. Có lẽ khát vọng lớn nhất của con người là sự sống đời đời. …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XX – Năm B – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XX – Năm B – Dòng Ngôi Lời   Chúa Nhật – Ngày 19 – Tháng 8 Thứ Hai – Ngày 20 – Tháng 8 Thứ Ba – Ngày 21 – Tháng 8 Thứ Tư – Ngày 22 – Tháng 8 Thứ Năm – Ngày 23 – Tháng 8 Thứ Sáu – …

xem thêm

Một Thế Giới Khác – Lm Giuse Nguyễn

Một Thế Giới Khác  CN 20 TN B Có một gia đình nghèo khổ ở Nam Tư tìm cách vượt biên sang Hoa Kỳ. Ngày họ xuống tàu là ngày mùa đông giá rét, lại vừa sợ hãi, nên họ liền chui xuống tầng 3, nằm co ro ở một góc khuất. Họ mang theo một ít lương khô và …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018 19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – B 20/08/18 THỨ HAI TUẦN 20 TN 21/08/18 THỨ BA TUẦN 20 TN. 22/08/18 THỨ TƯ TUẦN 20 TN. 23/08/18 THỨ NĂM TUẦN 20 TN 24/08/18 THỨ SAU TUÀN 20 TN 25/08/18 THỨ BẢY TUẦN 30 TN      19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 …

xem thêm

Đón Nhận Thánh Thể Để Nên Giống Chúa

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên B Cn 9,1-6 ; Ep 5,15-20 ; Ga 6,51-58 Đón Nhận Thánh Thể Để Nên Giống Chúa  I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Ga 6,51-58 (51) Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là …

xem thêm

Chúa Cho Con Tất Cả – Lm.Jos Tạ duy Tuyền

Chúa Cho Con Tất Cả Có những tình yêu cho đi mà không cần hồi đáp. Quảng đại trao ban mà không toan tính thiệt hơn. Như tình yêu của dòng Nước. Nước ôm ấp đất, trao ban cho đất sự sống , và phù sa một cách nhưng không. Vượt hơn hẳn tình yêu của nước người ta ví …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – B Lời Chúa: Cn. 9, 1-6; Ep. 5, 15-20; Ga. 6, 51-58 MỤC LỤC Lương thực Rước lễ Mình Máu Thánh Chúa Hồng ân Thánh Thể – Lm. Ignatiô Trần Ngà Thiên Chúa vô cùng yêu thương chúng ta Đức Kitô mẫu gương tình yêu Tình yêu của Chúa Giêsu …

xem thêm

Bánh Thánh Thể – Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Bánh Thánh Thể CN 20 TN B Bài đọc 1 trích sách Châm Ngôn: “Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha chế”. Theo lời sách Châm Ngôn, bánh và rượu đây là Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan được “thiên cách hóa” như chính Thiên Chúa: “đừng ngây thơ dại ngờ nữa, và các …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 20 TN.B

SCĐ Chúa Nhật 20 TN.B Chủ đề : Bàn tiệc Chúa “Thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55) Sợi chỉ đỏ : Hai ý tưởng lớn của các bài đọc hôm nay là Bàn tiệc Mình Chúa và Bàn tiệc Khôn ngoan của Lời Chúa. – Bài đọc I (Cn 9,1-6) : Đức Khôn Ngoan mời …

xem thêm