Cầu Nguyện – Bài 31: Kinh Toàn Thiêu – ĐHY Phanxicô

print

Bài 31: Kinh Toàn Thiêu

 

Lạy Cha toàn ái, toàn năng,

Là nguồn hy vọng vui mừng của con.

 

  1. “Của Cha là của con (Lc 15,3).

Hãy xin, sẽ được” (Mt 7,7).

Lạy Cha, con tin vững vàng,

Cha thương lo lắng muôn vàn lần hơn,

Các con dù có yêu thương,

Săn sóc chu đáo đâu bằng chính Cha

Ôi tình phụ tử bao la!

Của Cha tất cả lại là của con.

Cha khuyên cầu nguyện thật lòng.

Nếu con tâm sự, Cha con thâm tình.

 

  1. “Tất cả là ân sủng”

Cha các con biết các con cần gì! (Mt 6,8).

Lạy Cha, con tin vững vàng,

Cha đã sắp đặt đàng hoàng từ xưa.

Đời con, Cha mãi dẫn đưa,

Cha theo từng bước, con vừa an tâm.

Lạy thờ thiên ý thâm trầm,

Con xin phó thác hoàn  toàn tay Cha,

Mọi diều xảy ra,

Con là con cái, tin là hồng ân

 

  1. “Chúa giúp sức, con làm được tất cả” (Pl 4,13)

“Nên lời ngợi khen Chúa” (Ep 1,6).

Lạy Cha, con tin vững vàng.

Không gì vượt Đấng Toàn Năng quan phòng.

Tình Cha nhân ái vô cùng,

Con xin nhận cả với lòng sướng vui.

Ngợi khen cảm tạ muôn đời,

Hiệp cùng Mẹ thánh hóa lời muôn dân,

Giuse cùng các Thánh Thần,

Hát vinh danh Chúa, không ngừng: Amen.

(Khải Huyền)

 

  1. “Chỉ vinh danh Cha” (1 Cr 10,31),

“Xin vâng ý Cha” (Mt 6,10)

Lạy Cha, con tin vững vàng.

Xin Cha đừng ngại, cứ làm nơi con,

Nơi người yêu quý thiết thân,

Sự gì vinh hiển Cha hơn, cứ làm.

Chỉ xin Cha được vinh quang

Là con thỏa mãn, ngập tràn hạnh phúc.

Đó là nguyện vọng lớn nhất,

Nhu cầu tuyệt đối thức  thao tâm hồn.

 

  1. Tất cả vì sứ mạng ngập tràn yêu thương.

Lạy Cha, con tin vững vàng.

Cha trao sứ mạng ngập tràn yêu thương.

Cha đang chuẩn bị dọn đường,

Con đang thanh luyện, con hằng quyết tâm.

Quyết nên hy lễ âm thầm ,

Quyết nên khí cụ Cha cầm trong tay

Hy sinh xương máu từng giây,

Vì yêu Hội Thánh, con đây “sẵn  sàng!”

 

  1. “Thầy khát khao ăn lễ Vượt Qua với các con” (Lc 22,15)

“Đã hoàn tất” (Ga 19,30)

Lạy Cha yêu quí vô ngần

Hiệp cùng thánh lễ con hằng dâng lên.

Giờ đây quì gối một mình,

Thưa Cha một tiếng tận tình “hy sinh”.

Hy sinh chấp nhận nhục vinh

Hy sinh vui vẻ, hy sinh vẹn toàn,

Thủy chung giao ước trọn đoàn,

Hát vang hy vọng muôn vàn yêu thương.