Cầu Nguyện – Bài 38: Óc Bè Phái Là Một Nguy Cơ Cho Hội Thánh – ĐHY Phanxicô

print

Bài 38: Óc Bè Phái Là Một Nguy Cơ Cho Hội Thánh

 

Trong Hội Thánh, óc bè phái  là phái là một phương thức chắc chắc nhất  để giới hạn ảnh hưởng của Phúc Âm.

Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi Titô:

“Cộng đoàn Kitô là một  môi trường, là một môi trường, là một nơi nhà chung, ở đó mỗi người có thể tìm thấy cho mình một chỗ đứng .

Ở đó mỗi người sẽ chung sức đấu tranh để nhân loại được hợp nhất.

Ở đó không có những những ủy ban riêng biệt, không phải chia giai cấp, không mưu đồ cấu tạo những cộng đoàn đồng nhất nhưng lại khép kín, không mưu đồ cấu tạo những cộng đoàn đồng nhất nhưng lại khép kín, không có chỗ cho người không thuộc “phe ta” (Tt 2,1-14).

Xin Chúa cho con thành thực với chính mình con, kẻo con sống đạo đức theo lối “đạo đức trá hình”, theo “óc biệt phái”, xây dựng những “pháo đài”, những “lô cốt” kiên cố chỉ dung nạp những ai là đồ đệ của con,

Và làm cho bao tâm hồn, bao khả năng trong Hội Thánh phải héo khô, cằn cõi, nghèo nàn, thất vọng.

Bởi con độc ác, không cho họ một chỗ đứng nào trong Hội Thánh, chỉ vì một  tội là không theo “đàng nhân đức” của con, không phải đồng hương… đồng khói, không họ hàng linh tông, không thuộc “cánh ăn nhậu” với con.