Cầu Nguyện – Bài 39: Những Hiệp Sĩ Của Ngày Hôm Nay – ĐHY Phanxicô

print

Bài 39: Những Hiệp Sĩ Của Ngày Hôm Nay

 

Thời trung cổ, các hiệp sĩ bênh vực các kẻ góa bụa, mồ côi, các hiệp sĩ  bảo vệ danh dự, bảo vệ quê hương, họ mộ quân đi phương xa để giải phóng mồ thánh Chúa.

Ngày hôm nay, các hiệp sĩ chiến đấu để tiêu diệt bệnh tật, đói rách, cùng khổ, mù chữ, thất nghiệp.

Họ chiến đấu vì hòa bình, họ chấp nhận mọi hy sinh, để xây dựng một hệ thống kinh tế mới, một nền hòa bình trường cửu.

Họ tận tụi với công việc khoa học để phục vụ con người.

Nhất là các hiệp sĩ hôm nay nỗ lực giải phóng mồ thánh Chúa trong các linh hồn.

Họ là hiệp sĩ của tình thương, họ không để phục vụ những ai cần đến họ, những ai bị bỏ rơi, tàn tật, nghèo đói thực sự, khao khát tình thương.

Số hiệp sĩ này hiếm hơn,

Có người mang y phục, danh vị hiệp sĩ, mà có một tâm lòng hiệp sĩ.

Có người rất  tầm thường mà có một tấm lòng hiệp sĩ, mà lòng chưa hiệp sĩ.

Những hiệp sĩ thầm lặng mà rất tích cực.

Không cần có tài, có tiền, con vẫn được gọi vào hạng hiệp sĩ xứng đáng này.