Cầu Nguyện – Bài 42: Đừng Để Minh Bị Giam Hãm Bởi Tập Quán, Cơ Cấu… – ĐHY Phanxicô

print

Bài 42: Đừng Để Minh Bị Giam Hãm Bởi Tập Quán, Cơ Cấu,Tư Tưởng Lỗi Thường

 

Để bảo vệ tư tưởng của mình, chủ nghĩa của mình, người ta dựng lên những hàng rào kẽm gai, hàng rào điện tử, những bức tường bê-tông.. những chướng ngại vật âý lớn lao và kiên cố thật, tuy nhiên vẫn có người liều mạng qua được, và đến lúc nó sụp đổ.

Nhưng những cơ cấu, những tư tưởng, những tập quán thâm căn cố đế trong con, là những trở ngại tai hại hơn cả.

Nó kìm hãm con từ bên trong.

Muốn được tự do, phải cách mạng cuộc đời.

Dĩ nhiên muốn cách mạng đòi hỏi con phải hy sinh nhiều chuyện…

Hy sinh cả những gì con gắn bó nhất.

Có cách mạng mới giải phóng tâm hồn con được.

Con phải suy nghĩ kỹ càng sâu sắc, đến tận các chi tiết, để tránh khuyết điểm, tránh bất ngờ và ý thức sự lựa chọn của con.

Con phải hy sinh cách khôn ngoan và can đảm mà không hối tiếc, vì cuộc cách mạng để giải thoát con.

Chúa Giêsu đã hy sinh biết ngần nào… hy sinh tình cảm gia đình họ hàng, chấp nhận hiểu lầm, bị xem là điên khùng, thậm chí theo cái nhìn của trần gian, Ngài thất bại nặng nề trên thánh giá.

Nhưng Chúa Giêsu không đến để xóa bỏ lề luật, mà đẻ làm cho lề luậtnên trọn trong tinh thần Phúc Âm.

Đạo lý của Ngài là kho tàng mặc khải, là một cuộc sốngcách mạng vĩ đại nhất.

Ngài để lại cho con giao ước mới viết bằng máu Ngài. Con muốn cách mạng, đời con cũng phải viết bằng máu của Ngài.