Cầu Nguyện –Bài 54. Vì sao sự hiệp nhất tan vỡ? – ĐHY Phanxicô

print

Bài 54. Vì sao sự hiệp nhất tan vỡ?

Tình thương đòi hỏi hiệp thông,

Sự hiệp thông đòi hỏihiệp nhất, nhưng nhiều lúc sự hiệp nhất tan vỡ.

Tại sao? Bởi vì bầu không khí bị ô nhiễm.

Con đã có dịp chiêm ngắm nhiều thánh đường kiểu gô-tích. Ở Pari, Reims, Chartes, Cologne,

Người ta nói: dần dà cũng hư hỏng, phải sữa chữa, phải vá, phải thay.

Không khí ô nhiễm làm như mòn cả khối đá,

Cũng như bầu không khí bị ô nhiễm làm tan vỡ sự hiệp nhất.

Vì con tự ái, con tìm lợi cho con, không vì anh em, vì Chúa.

Vì con bắt người ta theo ý con, không phải ý Chúa.

Vì con rút lại những lại những gì con cống hiến cách quảng đại.

Vì con đoán xét xem sai về một anh, chị em.

Vì con không chịu bỏ một khuyết điểm của anh chị em.

Khi có Chúa Giêsu giữa chúng con thì có sự hiệp nhất, vì Chúa mang sự sống vào trong tất cả cuộc đời chúng con.

Nhưng chúng con cũng lìa bỏ anh chị em;

Sự hiệp nhất tan vỡ.

Thực khó tin, nhưng có thực: đá cũng mang bệnh.

“Virut” gây bệnh là bầu khí ô nhiễm và đá cũng tan vỡ.

Nếu con đổi Chúa, để thay vào đó tính ích kỷ, thánh kiến sai lạc, tự ái, ghen tương,

tình yêu sẽ chết. Sự hiệp nhất tan vỡ.

Bởi vì hiệp nhất thật sự chỉ có trong Chúa.