Cầu Nguyện – Bài 64 : Trí Óc – ĐHY Phanxicô

print

Bài 64 : Trí Óc

Con người càng văn minh tiến bộ

Càng sử dụng trí óc để tạo thêm điều kiện lao động nhẹ nhàng hơn, giảm nguy hiểm và vất vả, cho sản phẩm tinh vi hơn, đáp ứng thị hiếu hơn.

Sử dụng trí óc là một sự hy sinh, một hành động bác ái, vì con nhằm phục vụ với tất cả khả năng,

Sử dụng trí óc là để tranh đua, không phải vì ghen tương, nhưng vì mỗi ngày phải vươn lên,

Sử dụng trí óc để hành động thông minh, phát huy sáng kiến.

Sử dụng trí óc để suy nghĩ, chọn lựa,

Sử dụng trí óc để ngiên cứu, phân tích, phát minh.

Sử dụng trí óc để học hỏi nơi người khác, rút kinh nghệm.

Không phải chỉ có nhà trí thức, nhà khoa học sử dụng trí óc.

Không phải khi làm việc trần gian mới sử dụng trí óc.

Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu mếm Thiên Chúa với tất cả trí óc, với tất cả tài năng con…” (Mt 22,27).

Vi vinh danh Chúa,

vì hạnh phúc của anh em con.

Bao nhiêu động tác, bấy nhiêu lời ngợi khen Chúa.