Cầu Nguyện – Bài 67: Bỏ Qua Qúa Khứ Hướng Về Tương Lai – ĐHY Phanxicô

print

Bài 67: Bỏ Qua Qúa Khứ Hướng Về Tương Lai

 

Hẫy xắn tay áo mà hành động!

Nghĩa là ý thức trách nhiệm của con đối người anh em.

Nghĩa là chấp nhận cộng tác, giúp đỡ.

Quyết tâm thắng sự dữ.

Chúng ta hãy bắt đầu lại!

Mađalêna, Nicôđêmô, Phêrô đã bắt đầu lại,

Khiêm tốn, can đảm, hy vọng, quyết tâm.

Phần còn lại của cuộc đời họ đẹp hơn phần trước.

Xây dựng lại, củng cố lại tất cả.

Đó là qui luật của thực tế, của lịch sử, của công cuộc tông đồ, mặc dù tất cả sụp đổ với sức loài người, sau hơn 300 năm bắt đạo trên đế quốc La Mã, Phêrô ngã xuống thì có Clementê, Sixtô, Linô, Clêtô đứng lên thay.

Phaolô ngã xuống có lớp khác thì có Cyprianô, Cỏnnêliô, Chrysôgônô, lớp này ngã xuống thì có lớp khác xắn tay

Xông vào thay.

Trên quê hương Việt Nam của con cũng thế,

Trịnh qua, Tây Sơn qua, Nguyễn qua,

nhưng Giáo Hội còn,

tổ tiên ta đã tiếp tục, đã khởi sự lại,

với niềm tin sắt đá vào Chúa, vào anh em, với tình thương.

Họ không mất giờ ngồi đếm khuyết điểm, thất bại, khó khăn,

Vì Chúa không thích những vị thánh tiêu cực.

Sau khi sống lại Chúa Giêsu không bao giờ nhắc lại chuyện cũ,

Ngài vẫn tin tưởng và nhìn vào tương lai:

“Hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng” (Mc 16,15).