Cầu Nguyện – Bài 68: Đừng Ngồi Đếm Khuyết Điểm,Phải Xung Phong Làm Việc Tích Cực – ĐHY Phanxicô

print

Bài 68: Đừng Ngồi Đếm Khuyết Điểm,Phải Xung Phong Làm Việc Tích Cực

Nhìn vào khuyết điểm, thất bại của anh em, để chỉ trích không ra tay giúp đỡ, là ích kỷ, là không ngoan thế gian, vì con sợ liên lụy, sợ bẩn tay.

Nếu con yêu anh em thật sự,

nếu con chỉ tìm ánh sáng dang Chúa,

thì con phải trách nhiệm của con đối với anh em, phải hợp tác, phải nâng đỡ, phải quyết tâm chiến đấu, phải xắn tay áo để làm việc,

một lần chưa xong, phải làm lại nhiều lần để thắng sự dữ.

Làm lại cách nhẫn nại, làm lại cho tốt hơn trước, xây dựng lại, chỉnh đón lại mọi sự.

Đó là luật thực tế, luật lịch sử, luật tông đồ.

Thiên Chúa đã dựng nên con người cách kỳ diệu,

và khi con người hư hỏng,

Chúa đã “làm lại” cách nhiệm lạ hơn nữa.

Mặc cho sụp đổ.

Phêrô, Phaolô, Hội Thánh sơ khai vẫn tiếp tục, vẫn làm lại,

với lòng tin sắt đá nơi quyền phép Thiên Chúa, nơi thiện chí và sức mạnh của con người.

Trong Phúc Âm, nhiều người đã thất bại,

nhưng Chúa Giêsu bảo phải làm lại ngay, không đợi chờ: “Hãy ra về,và đừng phạm tội nữa! (Ga 5,14).

“Hãy về bán của cải, hãy phân phát cho kẻ khó… rồi theo Ta!” (Mt 19,21).

Con hãy bắt tay vào việc, đừng ngoảnh mặt lui, hãy nhìn thẳng.

Thiên Chúa không thích những môn đệ tiêu cực.