Cầu Nguyện – Bài 69: Phẩm Giá Người Phụ Nữ – ĐHY Phanxicô

print

Bài 69: Phẩm Giá Người Phụ Nữ

 

Nói đến phụ nữ là nghĩ ngay đến phiên chức làm mẹ.

Quan điểm bình dân dừng lại ở bình điện sinh lý,

Ở Đông Dương, từ thượng cổ, xem phụ nữ là một cung lòng phong phú.

Ở Tây Phương hiện đại, nói đến phụ nữ là động đến phái tính.

Chúa Giêsu đã trả lời: trước hết phụ nữ là một con người, như một nhân phẩm và hạnh phúc thật của một người nam cũng như người nữ được thực hiện ở một bình diện cao cả của con người.

Nơi mà họ nghe lời Chúa

Nơi mà họ sống trong mầu nhiệm ân sủng và đòi hỏi.

Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu,

là mẫu gương đức tin cho tất cả nam nữ.

Mẹ lại còn là iểu tượng cho tất cả nhân loại.

Vì Mẹ đã đón nhận một ơn cao cả:

Sự hiện diện của Thiên Chúa trên quả đát này,

Ở đau Chúa hiện diện, ở đó Chúa biến đổi tất cả.

Tuy bên ngoài không có gì thay đổi,

Nhưng qua lời Mẹ hiến dâng và cộng tác  (Lc 1,38).

Mầu nhiệm cao cả của lịch sử nhân loại được hiện:

“Thiên Chúa làm người”.

Mẹ đã tin, vì thế Mẹ hạnh phúc và đáng ca ngợi.

Đời Mẹ đã nên nền tảng của hân hoan và phúc lành

Cho tất cả những ai tin như Mẹ.

Phụ nữ cũng như nam giới.