Cầu Nguyện – Bài 70: Bởi Phép Chúa Thánh Thần – ĐHY Phanxicô

print

Bài 70: Bởi Phép Chúa Thánh Thần

 

Chúa Thánh Thần đã chiếm hữu Mẹ cách trọn vẹn, Ngài ở trong Mẹ, sống với Mẹ. Thực hiện trong Mẹ Maria tác phẩm của Ngài lớn nhất trong lịch sử:

Ngôi lời nhập thể.

Chúa Thánh Thần hành động hoàn toàn tự do trong Mẹ. Vì Mẹ là sở hữu riêng của Ngài.

Mẹ là gương mẫu của con: gương vâng lời dễ dạy, gương tin tưởng phó thác với Chúa Thánh Thần.

“Bởi phép Chúa Thánh Thần”.

Xin Mẹ cho con lắng nghe Chúa Thánh Thần”.

“Thánh Thần của Cha nói trong các con” (Mt 10,20).

Xin Mẹ cho con biết tin tưởng ở Chúa Thánh Thần,

“Chúa Thánh Thần cầu xin trong các con bằng lời than van khôn tả” (Rm 8,26).

Xin Mẹ cho con biết để Chúa Thánh Thần tự do hành động trong con.

Vì bất cứ ai Chúa Thánh Thần hành động trong mình thì được gọi là con Thiên Chúa” (Rm 8,14).

Ngài là linh hồn của Hội Thánh.

Ngài sức mạnh của các thánh tử đạo.

Ngài là sự vững vàng của các thánh chủ chăn.

Ngài là sự trinh khiết của các thánh toàn hiến.

Trí khôn loài người không thể hiểu được,

chỉ có một cách là suy niệm lời Chúa.

Vì chỉ có một mình Chúa chỉ có mặc khải Thánh Thần của Ngài.

Và hoạt đọng của Ngài mãnh liệt mà dịu dàng trong các tâm hồn.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến.

Veni Creator Spiritus!