Cầu Nguyện – Bài 71: Sứ Mạng Của Ta Trong Phút Hiện Tại – ĐHY Phanxicô

print

Bài 71: Sứ Mạng Của Ta Trong Phút Hiện Tại

Đáng Gía Tất Cả Sinh Lực, Tất Cả Mạng Sống Của Ta

Chúa trao cho con một sứ mạng. Mà sứ mạng nào cũng do lòng yêu thương vô hạn, Chúa tin con, nên con chia sẻ gánh nặng của Chúa.

Sứ mạng nào cũng tùy sự đáp ứng của con nữa.

Con phải ý thức sứ mạng của con thật quá cao cả.

Vì sứ mạng của con là sứ mạng của Chúa Giêsu.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21).

Tên Chúa là “Cứu Thế”. Cả đời Chúa sống vì sứ mạng ấy.

“Cứu Thế!” và con là “một cứu thế nhỏ” trong hiện tại!

Xin cho con ý thức cao cả của sứ mạng ấy!

Để thực hiện sứ mạng ấy, con phải cầu nguyện, chuẩn bị, hành động, hợp tác, kiểm tra…

Gương Chúa Giêsu ở trước mắt con. Ngài đã chu toàn sứ mạng trên núi Calvariô, nghĩa là với giá mạng sống cuả Ngài.

Sứ mạng ấy đánh giá tất cả nghị lực của con, tất cả đời con. Vì nó là tình yêu, đối với Chúa, với tất cả sức lực, tất cả linh hồn con” (Lc 10,27).

“Tất cả”.

Vì điều gì con cũng không làm với tất sự say mê, sẽ không thể thành công tốt đẹp. Tận tụy chừng nào, thành công chừng ấy.

“Tất cả vì sứ mạng”.

Khi đã làm tất cả rồi. con yên tâm. Phần còn lại giao phó cho Chúa, vì là sứ mạng của Chúa.