Cầu Nguyện – Bài 72: Sự Thinh Lặng Của Mẹ – ĐHY Phanxicô

print

Bài 72: Sự Thinh Lặng Của Mẹ

Mẹ là Mẹ Ngôi Lời,

Mẹ hạnh phúc hơn cả mọi người.

Vì Mẹ được nói Ngôi Lời,

Mẹ lại là Nữ Vương các thánh tông đồ,

Mẹ nhắc lại lời Chúa Giêsu cho các tông đò,

Vì vậy Mẹ phải nói.

Nhưng đồng thời Mẹ là Mẹ của thinh lặng nội tâm.

Vì Mẹ nghe Ngôi Lời nói với Mẹ,

Mẹ để cho Chúa Thánh Thần nói với Mẹ,

Mẹ cũng lắng nghe Ngôi Lời với các tông đồ.

Mẹ làm việc, tất cả vì Hội Thánh,

Không ai hạnh phúc bằng Mẹ, vì Mẹ ở gần Ngôi Lời,

nhưng cũng không ai thinh lặng bằng Mẹ,

vì Mẹ càng gần Ngôi Lời, Mẹ càng lắng nghe.

Tại sao con ít thinh lặng? Vì con ở xa Ngôi Lời.

Con chưa quen nghe Ngôi Lời nói trong con,

con chưa cầu xin Mẹ là Mẹ của sự thinh lặng dạy dỗ con nghe Chúa Giêsu.

Nếu con gặp Chúa Giêsu, con nghe mãi, nghe không biết chán.

Con muốn bảo mọi người, mọi vật quanh con:

Hãy thinh lặng! Để nghe Thiên Chúa đang nói!!!

“Nhiều người có tai mà không nghe được,

vì họ đang mải mê nghe những tiếng khác.

Các thánh kinh nghiệm được sự bình an, thinh lặng bên trong, vì họ ở gần bên Chúa.