Cầu Nguyện – Bài 80: Người Thánh Dùng Thời Giờ Của Mình Thế Nào? – ĐHY Phanxicô

print

Bài 80: Người Thánh Dùng Thời Giờ Của Mình Thế Nào?

Các thánh cũng sống trên quả đất như con, các ngài cũng sống cùng thời gian với các người khác,

Ai cũng một ngày 24 giờ.

Ngày của các ngài không dài hơn một phút.

Các ngài không sống lâu hơn con,

Phanxicô Xaviê 46 tuổi,

Têrêsa Hài Đồng 24 tuổi,

Rosa De Linea 31 tuổi,

Nhưng thời gian của các thánh có một sự cô đọng, một tỉ trọng đặc biệt, vì nó có giá trị đời đời, nó có tính trường cửu.

Con có thể sánh một nông dân, một công nhân, một giờ lao dộng của họ đáng giá 1,000 đồng, 1,500 đồng, 3,000 đồng…

Nhưng một nhà kinh tế, kỷ nghệ, tài chính, có khi một phút của họ, một quyết định đáng giá bạc triệu, bạc tỉ.

Chúa hành động trong các thánh, các thánh cộng tác với Chúa.

Một giờ làm việc của Chúa là vô giá!

Sự thánh thiện được xây dựngtrong giây phút hiện tại.

Không ai cóa thể nên thánh trươc cho tương lai.

Vì thế mà vị thanh sử dụng phút hiện tại.

Mỗi giây phút, không bỏ lỡ phút nào, để đáp lại tình yêu Chúa với tất cả tâm hồn.

Vị thánh sống trong hiện tại trong một đại dương bình an vô hạn,

vì ngài đã sống trong sự đời đời,

mà đời đời là một hiện tại vĩnh cửu.