Cầu Nguyện – Bài 88: Công Việc Của Chúa – ĐHY Phanxicô

print

Bài 88: Công Việc Của Chúa

Con hãy để Thiên Chúa hành động, làm cho đời con thêm phong phú, bằng cách đón nhận lời Chúa là Đức Kitô.

Không có sự gì mà Chúa không không làm được.

Chúa đã làm Abraham, Sara, Jacaria, Elisabeth nên phong phú.

Thinh lặng.

Khi Chúa hành động phải thinh lặng để lắng nghe.

Trước sau hiện diện của Chúa,

con người phải thinh lặng,

loại bỏ những vấn nạn,

lướt thắng những do dự.

Dấu hiệu của công việc của Chúa,

Khi Chúa bắt đầu hành động:

Chúa bắt những sự trần gian phải thinh lặng, như Jacaria phải câm.

Và khi việc Chúa hoàn thành, lời nói đã trở lại.

Khi Chúa hành động.

Chúa đòi hỏi sự thinh lặng trong đời sống con,

Như đời Maria và Giuse.

Con hãy để Chúa nói,

bao lâu, cách nào tùy ý Ngài, tùy giờ Ngài muốn.

Vì chính Chúa Giêsu là Lời.

Ngià sẽ nói khi giờ Ngài đến,

có khi phải đợi 30 năm,

sau khi Thánh Giuse đã qua đời.

Ngài mới nói.

Nhưng lời cuối cùng là của Ngài.