Cầu Nguyện – Bài 1: Maria Mẹ Của Tôi – ĐHY Phanxicô

print

LỜI NGỎ

Trong tác phẩm Đường Hy Vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói: “Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con nối liền, kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liên với máy phát điện” (ĐHV #120).

Bạn đọc thân mến, Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện với Thiên Chúa Cha và Ngài cũng dạy chúng ta cầu nguyện không ngừng. Như thế đời sống Kitô hữu chúng ta quả thật trở nên vô nghĩa nếu không sống và làm theo Đấng  mà chúng ta tin yêu đã truyền dạy: đó là cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện thế nào?

Kính thưa các bạn, Chúa Giêsu đã dạy Kinh Lạy Cha như một mẫu mực cầu nguyện và dựa vào đó, qua bao đời, các thánh, các Đức Giáo Hoàng, các nhà tu đức… cũng đã để lại rất nhiều mẫu mực cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đó phát xuất từ nhưng nhu cầu chung hay cũng có khi từ nhưng cảm nghiệm cá nhân của các ngài trong mối liên hệ với Chúa.  Nhờ đọc và suy những mẫu mực cầu nguyện đó, chúng ta tìm được nguồn cảm hứng để bày tỏ nỗi lòng chất chứa những tâm sự to nhỏ với Chúa.

Các bạn thân mến, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, một nhân vật sáng ngời đang tô lên những dấu tích lịch sử trong Giáo Hội Hoàn Vũ, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam, bằng những hoạt động và đời sống chứng nhân của Ngài. Trước khi Ngài rao giảng về hy vọng, Ngài đã thực sự vững tin và kiên trì sống với hy vọng giữa những năm tháng tuyệt vọng nhất nơi ngục tù. Trước khi nói về cầu nguyện, Ngài đã sống cầu nguyện.

Kính thưa các bạn, tập sách Cầu Nguyện của Đức Hồng Y Phanxicô mà các bạn đang cầm trên tay, gồm 90 bài suy gẫm và cầu nguyện, là những mẫu mực cầu nguyện thật sống động. Các bạn hãy đọc và tìm ra nguồn cảm hứng cầu nguyện từ một nhân chứng của cầu nguyện và hy vọng. Nào! Xin mời bạn bắt đầu đọc và cầu nguyện đi.

 1. MARIA, MẸ CỦA TÔI

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng con, hiệp nhất với Chúa Giêsu con muốn gọi Mẹ là Mẹ chúng con, để cảm thấy mình và mọi người anh em của con.

Xin Mẹ hãy đến và sống trong con. Cùng Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ.

Trong sự thinh lặng, tỉnh thức, cầu nguyện, hiến tế.

Trong sự thông hiệp với Hội Thánh và Chúa Ba Ngôi.

Trong kinh Magnificat, sứ điệp đổi mới toàn diện của Mẹ.

Trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bạn chí thánh của Mẹ.

Trong lao động đầy khiêm tốn, yêu thương, để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu.

Trong tình yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Hội Thánh và tất cả nhân loại.

Trong đức tin sắt đá của Mẹ, giữa muôn vàn thử thách vì nước trời.

Trong niềm hy vọng của Mẹ, luôn hành động để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thật sự.

Trong sự vẹn toàn các nhân đức của Mẹ trong Chúa Thánh Thần, để nên nhân chứng của Phúc Âm, nên tông đồ truyền giáo.

Trong con, xin Mẹ tiếp tục làm việc, cầu nguyện, yêu thương, hy sinh.

Xin Mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm Mẹ loài người.

Xin Mẹ tiếp tục sống sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu.

Con xin dâng mình cho Mẹ.

Tất cả cho Mẹ.

Hôm nay và mãi mãi đến muôn đời

Con sống tin thần Chúa Giêsu, khi sống tinh thần Maria và Giuse.

Với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, các thiên thần, các thánh và tất cả linh hồn.

Con yêu mến Mẹ, Mẹ chúng con, và con xin chia sẻ công việc của Mẹ,

nỗi thao thức của mẹ,

cuộc chiên đấu của Mẹ vì nước Chúa Giêsu.

Amen.