Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Dâng Con 2/2

print

                                     02/02 DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH                                                      Lc 2,22-40

Sứ điệp: Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh còn được gọi là lễ NẾN, vì ông Si-mê-on đã gọi Chúa Giê-su là ánh sáng các lương dân, và là vinh quang của Is-ra-el, Dân Chúa.Người tín hữu có sứ mạng chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô bằng đời sống thánh thiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, như bất cứ gia đình Do Thái nào, sau khi sinh 40 ngày, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã đem Chúa lên Đền Thờ Giê-ru-sa-lem để dâng cho Thiên Chúa, như luật Mô-sê dạy: mỗi con trai đầu lòng phải được hiến dâng cho Thiên Chúa, để ghi nhớ kỳ công Chúa đã thực hiện cho dân Do Thái, mỗi đứa con trai đầu lòng đều được Thiên Chúa cứu thoát trong biến cố xuất hành, nên phải dâng cho Chúa vì nó thuộc về Chúa.

Lạy Chúa, bản thân con cũng không khác gì đứa con trai đầu lòng của người Do Thái, nghĩa là hoàn toàn do ơn Chúa mà có. Vì thế, cuộc đời con hoàn toàn thuộc về Chúa. Con chỉ thuộc về Chúa khi đời sống con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Nhờ đó, con trở thành ngọn đèn cháy sáng  giữa lòng thế giới hôm nay.