Cha Clementê Đỗ Hoàng Nhân Nhậm Sở Sakeo

print

Cha Clementê Đỗ Hoàng Nhân Nhậm Sở Sakeo

Sáng nay tại nhà thờ Sakeo, lúc 9g00 có một thánh lễ nhận nhiệm sở đặc biệt vì cha Quản Hạt Sóc Trăng đồng thời cũng là cha sở Sakeo và cha Clementê Đỗ Hoàng Nhân tức cha sở mới lại được nhận nhiệm sở từ cha sở cũ! Có thể nói giống như một Lễ “Bàn Giao Sứ vụ”.

Hiện diện trong thánh lễ còn có cha Quản Hạt Cần Thơ và một số cha thân quen trong và ngoài Hạt Sóc Trăng.

Chúc cha sở mới khi kế thừa sự nghiệp của cha Quản Hạt Sóc Trăng sẽ có một tương lai tươi sáng như Ngài.

MVTT/Hạt Sóc Trăng