Cha Denys Nguyễn Văn Những về họ đạo Huyện Sử

print

Cha Denys Nguyễn Văn Những về họ đạo Huyện Sử

Theo đề nghị của Hội Đồng Linh Mục GPCT, quý cha phó 3 năm luân chuyển 1 lần để có thể có thêm nhiều kinh nghiệm mục vụ ở những hoàn cảnh khác nhau.

Vì thế sau ba năm cống hiến và cộng tác  với Cha Sở Mart Nguyễn Lê Nhật Minh trong nhiệm vụ phó xứ nhà thờ Vị Tín. Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2020, phái đoàn Hạt Vị Thanh gồm có: Cha Sở và bà con giáo dân họ đạo Vị Tín, Cha Quản Hạt Vị Thanh Alphongsô Lê Kim Thạch, Quý Cha trong hạt Vị Thanh , thân nhân và ân nhân tiễn đưa cha Denys Nguyễn Văn Những về nhận nhiệm vụ mới với vai trò phó xứ tại họ đạo Huyện Sử, Hạt Cà Mau. 

Đón ngài tại họ đạo mới có sự hiện diện của cha Quản Hạt Cà Mau, Cha quản Hạt Sóc Trăng,  Cha Sở Gioankim Lê Thành Công cùng quý Cha trong hạt Cà Mau và cộng đoàn dân Chúa họ đạo Huyện Sử.

Trong Thánh Lễ, Cha Quản Hạt Cà Mau chúc mừng và đón chào cha mới đã gia nhập gia đình linh mục đoàn Hạt Cà Mau. Cùng chung tâm tình đó cha Tôma Hồ Thanh Minh- cha giảng lễ đã chia sẻ về tâm tình của người linh mục trong sứ vụ mới.

Sau thánh lễ là lời cảm tạ tri ân của cha mới gửi đến cộng đoàn.

Nguyện xin  Thiên Chúa thương ban nhiều ân lành cho cha Phó Denys trong nhiệm vụ mới.

MVTT/Hạt Vị Thanh