Cha Gioan Vũ Đình Thuần nhậm sở Chàng Ré

print

Cha Gioan Vũ Đình Thuần nhậm sở Chàng Ré

Ngày 2/7/2020 là một ngày đẹp vì có tới 4 cha nhận nhiệm sở mới. Cha Gioan Vũ Đình Thuần là vị thứ ba trong ngày.

Lúc 9g30 Ngài dâng thánh lễ đồng tế với cha Quản Hạt Sóc Trăng và quý cha đồng thời  cử hành các nghi thức nhận nhiệm sở tại nhà thờ Chàng Ré Hạt Sóc Trăng.

MVTT/Hạt Sóc Trăng

 

Dưới đây là một số hình ảnh: