Cha Giuse Nguyễn Bá Long nhậm xứ Tham Tướng

print

Cha Giuse Nguyễn Bá Long nhậm xứ Tham Tướng

Mặc dù trời mưa rất to, Thánh lễ vẫn có 34 cha đồng tế, trong đó gồm có một số cha Quản Hạt thuộc Gp Cần Thơ và Gp Vĩnh Long, quý cha cựu học viên ĐCV Thánh Quý, quý cha bạn cùng lớp và đông đảo giáo dân Họ Tham Tướng.

Thánh lễ diễn ra theo đúng nghi thức nhận xứ của cha xứ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Kính chúc cha sức khỏe và ơn thánh để hoàn thành nhiệm vụ.

MVTT/Hạt Cần Thơ