Cha Giuse Phạm Thành Công Nhậm Sở Họ Đạo Cồn Tròn

print

Cha Giuse Phạm Thành Công Nhậm Sở Họ Đạo Cồn Tròn

Cùng ngày 8/7/2020 vào lúc 10 giờ sáng, tại Họ Đạo Cồn Tròn, Hạt Sóc Trăng  cũng có một Thánh lễ nhận nhiệm sở của cha Giuse Phạm Thành Công.

Cha Giuse Công là cha phó Họ Vĩnh Hiệp nay được ĐGM bổ nhiệm làm cha sở Họ Cồn Tròn.

Với sức trẻ và lòng hăng say cùng với ơn Chúa, xin cầu chúc “Cha sở” mới của Họ Cồn Tròn “thành công” như tên gọi của cha.

MVTT/Hạt Sóc Trăng