Cha Inhaxiô Loyola Maria Vũ Văn Lê về Họ đạo Phêrô Hạt Bạc Liêu

print

Cha Inhaxiô Loyola Maria Vũ Văn Lê về Họ đạo Phêrô Hạt Bạc Liêu

Hôm nay 21 tháng 3 năm 2019, Họ đạo Thánh Phêrô dâng thánh lễ tạ ơn mừng cha Đặc trách mới, cha Inhaxiô Loyola Maria Vũ Văn Lê (CRM) và cũng tiễn đưa cha Phanxicô Maria Trương Ngọc Điệp (CRM) trở về nhà Dòng.

Cùng Đồng tế hôm nay gồm hơn 20 cha: Cha Quản Hạt Bạc Liêu, Quý Cha Hạt Bạc Liêu; Cha Phó Bề Trên Nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Phanxicô Maria Hoàng Thiên Triệu(CRM), cùng các Cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

MVTT/HẠT BẠC LIÊU