Cha Martino Nguyễn Hoàng Hôn Nhận Nhiệm Sở Họ Đạo Rau Dừa

print

Cha Martino Nguyễn Hoàng Hôn Nhận Nhiệm Sở Họ Đạo Rau Dừa

Ngày 04-08-2023 Cha sở Martino Nguyễn Hoàng Hôn cùng các Cha Phó Phêrô Nguyễn Xuân Việt – Cha phó Giuse Trần Tấn Phong – Cha phó Phêrô Võ Duy Tân nhận nhiệm sở Họ đạo Rau Dừa.

MVTT/Hạt Cà mau