Họ Đạo Nhơn Mỹ Đón Cha Sở Mới Matthêu Võ Minh Châu 03.08.2019

print

Họ Đạo Nhơn Mỹ Đón Cha Sở Mới Matthêu Võ Minh Châu

03.08.2019

Hôm nay Họ Đạo Nhơn Mỹ hân hoan chón chào quý Cha Quản Hạt Đại Hải và Cà Mau, cùng với quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân Họ đạo Huyện Sử và thân nhân của Cha sở mới.

Đúng 9:30 Cha quản Hạt Đại Hải bắt đầu nghi thức nhận nhiệm sở mới và sau đó Cha sở Matthêu chủ sự thánh lễ. Trong bài giảng, Cha Gk Tạ Văn Hòa chia sẻ về ơn gọi Linh mục và nhấn mạnh đến việc thuyên chuyển là cơ hội, đặc sủng cho cả chủ chăn và con chiên. Ngoài ra, ngài cũng gợi lên sự mỏng giòn của thiên chức linh mục để mời gọi bà con giáo dân cầu nguyện nhiều hơn cho anh em Linh mục, cách riêng là Cha sở mới. Hơn nữa, cha giảng lễ ước ao, Cha sở mới và giáo dân cùng nhau xây dựng Họ Đạo Nhơn Mỹ thành gia đình họ đạo như Chúa và Giáo hội ước mong. Thánh lễ diễn ra nghiêm trang cùng với lời ca tiếng hát của ca đoàn tạo sự sốt sắng trong thánh lễ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Họ đạo Nhơn Mỹ có đôi lời chào đến quý Cha quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ và bà con giáo dân; cách riêng là tâm tình cùng với lời hứa dành cho Cha sở mới. Sau đó, Cha Sở Matthêu đáp từ. Sau thánh lễ, mọi người ở lại dùng bữa tiệc thân mặt và ra về trong niềm tin yêu và phó thác.

Tạ ơn Chúa và tri ân Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên cũng như tất cả những ai đã cầu nguyện và đồng hành với Cha Matthêu  đến nhận nhiệm sở mới tốt đẹp. Chúc Cha Sở mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa và thành công trong mục vụ mới này.

MVTT Hạt Đại Hải