Cha Phêrô Trần Công Bằng Nhận Nhiệm Vụ Tại Giáo Xứ Tân Lộc

print

Cha Phêrô Trần Công Bằng Nhận Nhiệm Vụ Tại Giáo Xứ Tân Lộc

Thi hành  Sắc Lệnh Bổ nhiệm của Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên, sáng ngày 26 tháng 06, Cha Phêrô Trân Công Bằng về nhận nhiệm vụ Linh mục Phó xứ Tân Lộc.

Trước Thánh lễ, Cha Quản hạt Cà Mau Phaolô Nguyễn văn Vinh đọc Sắc Lệnh và giới thiệu đôi nét về Cha và  thay lời cho quý Cha vui mừng đón nhận một người anh em  vào giáo hạt Cà Mau. Cha Quản hạt Cần Thơ Clêmentê  Nguyễn Tấn Lợi  tiếp lời: cám ơn, nguyện chúc và gửi quà cho Cha Phêrô Tân Phó Xứ.

Trong Thánh lễ, Cha Anrê Lê văn Chương, chánh xứ Thới Lai giảng  Lời Chúa với chủ đề Linh mục là người đi mở những con đường  theo gương Đức KiTô vị Mục tử nhân lành  và Cha Gioan Maria Vianney:

Con đường thứ nhất là con đường Nội tâm: cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và viếng Thánh Thể

Con đường thứ hai là con đường Phục vụ: Thiên Chúa, Hội Thánh và đoàn chiên.

Con đường thứ ba là con đường Hy sinh, tha thứ: tất cả cho và vì đoàn chiên thân yêu

Cuối lễ, Cha Tân Phó xứ Phêrô một lần nữa Tạ ơn Chúa, cám ơn Cộng đoàn và mong mọi người thêm lời cầu nguyện cho mình trong chức vụ mới tại xứ đạo mới ” Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em. và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được nhiều hoa trái và hoa trái anh em tồn tại…” (Ga 15.16)

 

                                                                          MVTT/Hạt Cà Mau