Cha Simon Nguyễn Thanh Cao về Giáo xứ Từ Xá

print

Cha Simon Nguyễn Thanh Cao về Giáo xứ Từ Xá

Sáng ngày 20.07.2020 Cha Simon Nguyễn Thanh Cao về làm Tân Cha Phó Giáo xứ Từ xá.

Cùng đi với Cha Simon Cao có Cha sở, Cha phó, Ông Cố, Ban Thường vụ Hội đồng MVGX Họ đạo Sóc Trăng, cùng thân nhân của Cha Simon.

Tại Giáo xừ Từ xá có Cha QH Đại Hải, Cha Sở Từ xá, quý Cha trong hạt Đại Hải. Cùng hơn 100 em thiếu nhi, cũng như bà con giáo dân Từ Xá rất hân hoan và vui mừng cho ngày vui của Giáo xứ.

Trước khi Cha Simon chủ sự giờ Chầu Thánh Thể lúc 10h. Cha QH đọc sắc lệnh bổ nhiệm của ĐGM giáo phận…Đồng thới giới thiệu Cha Phó mới với bà con giáo xứ Từ xá.

Cuối cùng, Ông Chủ tịch HĐGX thay mặt Giáo xứ có đôi lời chào mừng cũng như cám ơn Quý cha cũng như mọi người hiện diện trong ngày trọng đại này.

Xin mượn lời Cha Phêrô Hà, giảng lễ trong ngày lễ tạ ơn của Cha Simon Cao để cầu chúc cho Cha trong sứ vụ mới. “Dù Cha tên Thanh Cao, nhưng người không cao. Bù lại Cha luôn cao về đạo đức, luôn cao về tình yêu thương của trái tim mục tử”. Để Cha luôn thi hành tốt sứ mạng mà Chúa và Giáo Hội trao phó cho Cha.

MVTT/Hạt Đại Hải,