Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 19 TN Năm C

print

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 19 TN Năm C

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã yêu thương cứu chuộc chúng con. Trong tình yêu của Chúa, chúng con không phải lo lắng và sợ hãi vì Chúa Cha đã hứa ban Nước Trời cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã mời gọi chúng con luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng cho tới khi Chúa đến.

  • “Các con hãy thắt lưng, hãy đốt đèn sáng lên, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã loan báo Tin Mừng Nước Trời để nói lên ý định của Chúa Cha muốn cứu độ tất cả chúng con. Chúa cũng đã đổ máu đào làm giá chuộc để chúng con được sống đời đời. Chúa đã ân thưởng Nước Trời cho những ai nghe và sống Lời Chúa. Chúng con đã tin vào Chúa, nhưng chúng con có lãnh nhận được phần thưởng đó hay không tùy thuộc vào đời sống hiện tại của chúng con. Xin Chúa cho chúng con và các bạn trẻ biết mời Chúa đến hiện diện và làm chủ cuộc sống của chúng con để chúng con luôn được tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa.

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng lo cho đời sống của mình được đầy đủ, tươm tất. Tuy nhiên, Chúa đã chỉ ra cho chúng con có một điều khác cần phải lo hơn nữa, đó là luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Chúa muốn chúng con luôn sống trong tâm thế cầm đèn cháy sáng trên tay để đón Chúa như thể đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới trở về. Xin Chúa cho chúng con biết chọn việc cần làm và làm việc đã chọn để chúng con không hao công tốn sức cách vô nghĩa. Xin Chúa ban cho chúng con và các bạn trẻ luôn giữ ngọn đèn đức tin của mình luôn cháy sáng cho đến ngày Chúa đến.

(Thinh lặng)

  • “Các con hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các con không ngờ thì Con Người đến”.

Lạy Chúa Giêsu, người tôi tớ trung tín là người luôn chu toàn bổn phận chủ trao. Nên khi được gọi, đầy tớ phải có mặt ngay bất kể sáng tối, đêm ngày. Chúa đã mời gọi chúng con luôn sẵn sàng vì giờ Chúa đến không ai biết trước, và nan giải hơn là giờ chúng con không ngờ thì Chúa sẽ đến. Điều này thúc bách chúng con phải luôn luôn sống tỉnh thức. Xin Chúa cho chúng con có được kho tàng Nước Trời nhờ luôn canh thức đón đợi Chúa đến, để trong mọi giây phút, chúng con có được niềm vui sống an bình.

Lạy Chúa, sự chết không xa lạ với chúng con nhưng giờ chết luôn là giờ bat ngờ đối với mọi người. Đây là vấn đề lớn cho những ai thiếu sự chuẩn bị sẵn sàng. Bởi lẽ, sự ra đi bất ngờ sẽ đánh mất tất cả những gì chúng con thu tích ở đời này, cũng như chẳng lấy gì làm đảm bảo cho hạnh phúc thiên đàng. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết ra sức bảo vệ tâm hồn mình hơn là bảo vệ những gì chúng con có ở thế gian này, để cái chết không là sự bất ngờ, nhưng là cửa mở ra sự sống đời đời cho chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã muốn chúng con luôn luôn và mãi mãi thuộc trọn về Chúa. Chúa cũng đã không ngừng cảnh tỉnh chúng con, để chúng con không bị hư mất đời đời. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ luôn ghi khắc và sống điều Chúa dạy với một tâm hồn tin yêu vào Chúa. Xin Chúa cho ngọn đèn đức tin của chúng con luôn cháy sáng và dầu nhân đức luôn đầy đủ để chúng con sẵn sàng nghinh đón Chúa. Amen

Nguồn Gp Bà Rịa