Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 22 TN Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SỐNG TỪ BỎ THEO CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy va tạ ơn Chúa vì tình yêu vô bờ bến mà Chúa dành cho chúng con. Vì yêu chúng con, Chúa đã trút bỏ vinh quang Thiên Chúa, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Chúa lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng long chịu chet, chết trên cây thập tự. Trong những giây phút lắng lòng bên Chúa, chúng con xin Chúa ban Lời Hằng Sống cùng với sức mạnh và sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng con can đảm, trung thành bước theo Chúa trên con đường thập giá.

  • “Người phải đi Giêsrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, thượng tế và luật sĩ, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại”.

Lạy Chúa Giêsu, trong tất cả mọi sự, Chúa luôn làm theo thánh ý Chúa Cha: Lương thực của thầy là thi hành ý muốn Chúa Cha (x.Ga 4,34). Vì thế, dù Chúa rao giảng ở đâu, đi đâu làm gì, Chúa vẫn luôn hướng về và nhất quyết lên Giêrusalem, vì đó là điều Chúa Cha muốn. Và Chúa cũng đã loan báo cho các Tông đồ biết rằng điều đón chờ Chúa tại Giêsrusalem không phải là sự tung hô, ngai vàng, quyền lực nhưng là là sự chống đối, bắt bớ và cái chết ô nhục trên thập giá.

 

Lạy Chúa, vì vâng phục thánh ý Chua Cha và vì yêu chúng con, Chúa đã lên Giêsrusalem để hiến thân mình trở nên hy tế cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết chiêm ngắm Chúa trên thập giá và trên hy tế bàn thờ mỗi ngày, để nhờ đó, chúng con dám sống vì Chúa và cho tha nhân.

(Thinh lặng)

  • “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.

Lạy Chúa Giêsu, thường ai trong chúng con cũng muốn cuộc sống êm ái, hạnh phúc; muốn mọi chuyện diễn ra theo ý của chúng con. Nhiều khi, chúng con còn muốn, còn đòi Chúa làm theo ý chúng con. Thế nhưng, Lời Chúa nhắc chúng con rằng, nếu chúng con sống như thế, thì chúng con không thể theo Chúa, không thể làm môn đệ Chúa. Bước theo Chúa, chúng con phải từ bỏ chính mình, vác đường thập giá là những đau khổ, thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con.

 

Lạy Chúa, nếu con đường thập giá của Chúa chỉ dừng lại và kết thúc trên đỉnh đồi Cal-vê thì có lẽ không ai dám theo Chúa và chúng con cũng chẳng có lý gì để theo Chúa. Nhưng con đường thập giá vốn là con đường tình yêu, và cuối con đường thập giá là sự phục sinh vinh quang. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra rằng khi chúng con chung đường thập giá với Chúa, chúng con sẽ được chung phần vinh quang Phục sinh với Chúa trong Nước Trời mai sau.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con được sống những giây phút thân tình bên Chúa. Chúng con đã được chiêm ngắm Chúa, được lắng nghe Lời Hằng Sống của Chúa, được đón nhận sức mạnh từ Thánh Thần Chúa. Xin cho chúng con được tình yêu Chúa biến đổi, nhờ đó, chúng con cũng biết đong đầy tình yêu vào những bước chân từ bỏ trên con đường theo Chúa. Nhờ đó, cùng với Chúa, chúng con cũng trở nên hy tế đẹp lòng Chúa Cha. Amen.