Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 6 TN A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SỐNG LỜI CHÚA DẠY

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng bên Thánh Thể Chúa, chúng con dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen. Chúng con ước mong những phút giây lắng lòng bên Chúa, được chiêm ngắm Chúa, được lắng nghe những lời bảo ban của Chúa/ để chúng con vượt lên trên những cảm xúc, tình cảm theo thói đời. Nhờ đó, chúng con có thể bay cao trong việc sống theo lề luật của Chúa với một tinh thần bác ái, yêu thương như lòng Chúa muon.

  • “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và Pharisêu, thì các con chẳng được vào Nước Trời”.

Lạy Chúa Giêsu, những lời trên đây của Chúa có lẽ gây sốc cho những thính giả thời bấy giờ. Bởi vì trong con mắt của người Do thái thời đó, các luật sĩ và Pharisêu là những bậc đáng kính, là những khuôn mẫu và là thầy dạy về tri thức, đạo đức và Lề luật. Tuy nhiên, thực tế họ chỉ là những người đạo đức bề ngoài, còn tâm hồn họ thì xa Chúa. Họ sống dưới ánh mắt phàm nhân hơn là sống dưới thánh nhan Chúa.

Lạy Chúa, nhiều khi, chúng con cảm thấy chúng con cũng vụ hình thức giống những người luật sĩ và Pharisêu năm xưa. Chúng con giữ đạo, làm các việc đạo đức, tham gia các công việc tông đồ/ nhưng nhiều lúc, chúng con làm vì thói quen, vì sợ hoặc vì lợi ích cá nhân/ hơn là vì yêu mến Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể vượt lên trên các hình thức, vượt qua lời khen chê của thế gian, của người đời/ để sống tương quan thân tình với Chúa bằng tất cả lòng mến chân thành của chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Các con đã nghe biết người xưa dạy rằng… còn Thầy, Thầy bảo các con…”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa được nhiều người mến mộ, được xem là bậc thầy trong dân, được người ta đồn thổi là một trong các tiên tri, thậm chí là Giêrêmia, hay Êlia trong Cựu Ước sống lại. Nhưng, đối với các luật sĩ và Pharisêu, Chúa đâu thể sánh ngang với Môisen, càng không thể ngang hàng với Thiên Chúa, Đấng ban lề luật cho Môisen trên núi Sinai. Vậy mà, Chúa lại dám nói: “luật xưa dạy rằng…, còn thầy, Thầy bảo các con…”. Vì thế, họ cho rang Chúa đã phạm thượng.

Lạy Chúa, Chúa đâu có phạm thượng bởi Chúa là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Những lời Chúa nói, những việc Chúa làm là vâng theo thánh ý Chúa Cha. Chúa đến để chấn chỉnh lai những lạm dụng, những lối giải thích lề luật không đúng với ý định ban đầu của Chúa Cha; và nhất là Chúa đến để kiện toàn lề luật. Xin Chúa giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa bảo ban; biết yêu mến lề luật của Chúa; biết giữ luật theo tình thần của Chúa; biết đặt lòng mến vào việc giữ luật để chúng con sống chính danh Kitô hữu.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi yêu nhau, người ta mới đặt luật cho nhau. Vì yêu chúng con, Chúa đa ban lề luật cho chúng con. Và còn hơn thế nữa, Chúa lại ở với chúng con để giải thích, để kiện toàn lề luật cho chúng con. Xin cho chúng con biết mến mộ và suy niệm luật Chúa đêm ngày; nhờ đó, tâm hồn chúng con tràn đay niềm vui, bình an và hạnh phúc. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa